13. AUGUSTA 2016 OD 10.00 PRED KULTÚRNYM DOMOM TELGÁRT

 Kontakt a prihlášky: Paulína Hríbiková, tel. 0907 365 419 email: info@cucoriedkovyden.sk