12. AUGUSTA 2017 OD 11.00 PRED KULTÚRNYM DOMOM TELGÁRT

 Kontakt a prihlášky: Paulína Hríbiková, tel. 0907 365 419 email: info@cucoriedkovyden.sk